Säkerställande av åtkomsträtt

VIKTIG INFORMATION: Informationen på den här delen av hemsidan får inte tillgängliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, för eller till person bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller som fysiskt befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller andra jurisdiktioner där det offentliga uppköpserbjudandet eller sådant tillgängliggörande eller distribution är förbjudet enligt tillämplig lag ("Begränsade Jurisdiktioner"). Innan du får tillgång till, läser, eller använder informationen på den här delen av hemsidan ber vi dig därför att noggrant granska följande information och att lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till den här delen av hemsidan. Du önskar få tillgång till en del av hemsidan som innehåller information och dokument hänförliga till Castellum AB offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden AB. För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av den här delen av hemsidan bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen. Om du inte har rätt att ta del av material på den här delen av hemsidan eller är osäker på om du har rätt att ta del av materialet, vänligen lämna den här delen av hemsidan.