Digitalt Fokus

Digitalt fokus
Castellum har som ambition att tillhandahålla relevant information till bolagets aktieägare som glädjande nog ökat från cirka 20 000 till över 40 000 på bara några år. Bolaget har även som mål att vara ledande inom digitalisering och har under de senaste åren ökat vår digitala närvaro. Dessutom har Castellum ett tydligt fokus på hållbarhet och försöker i allra möjligaste mån minska på tryck och distribution av material. Mot bakgrund av detta kommer Castellum inte distribuera Bokslutskommuniké 2018 i tryckt format till bolagets aktieägare.

Bokslutskommuniké 2018 som offentliggörs onsdagen den 23 januari 2019 finns att ladda ner via download center från och med klockan 08.00 på morgonen, www.castellum.se/investor-relations/download-center/.

Hållbarhet

Castellum är nordens mest hållbara fastighetsbolag. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!

Digitalisering

Castellums ambition är att vara branschledande inom digitalisering år 2020. Läs mer om digitalisering här!