Gröna obligationer

Castellum anser att hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Castellum är en av fastighetsbranschens största aktörer och tillväxtförmågan bygger på att företaget kontinuerligt utvecklas. Hållbarhetsarbetet, som alltid varit en naturlig del av Castellums verksamhet, handlar om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att på olika sätt bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

Finansiering via emission av gröna obligationer inom ramen för vårt befintliga MTN-program ser vi som en möjlighet för investerare att kunna bidra med kapital till några av våra mest hållbara projekt och fastigheter. De allmänna villkoren för emitterade gröna obligationer motsvarar de som gäller för övriga obligationer som emitteras under Castellums MTN-program, med den väsentliga skillnaden att likvidbeloppet från gröna obligationer enbart kan allokeras till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt Castellums gröna ramverk.

Utformningen av innehållet i vårt gröna ramverk bygger på ”Green Bond Principles” (Juni, 2016). Castellum kommer årligen att publicera en rapport på denna websida som bl.a. ska beskriva användningen av likvidbelopp från emitterade gröna obligationer respektive efterlevnaden av det gröna ramverket. Sådan rapport publiceras normalt årligen i mars.

Sustainalytics har utfärdat en "second opinion" på det gröna ramverket, som finns tillgänglig på denna webbsida.