MTN-program

Senast uppdaterat Augusti 2018
Programstorlek SEK 18 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR)
Löptid 1-15 år
Valutor SEK, EUR
Gällande lagstiftning Svensk
Arrangör Nordea Bank AB (publ)
Anslutna emissionsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)
Central värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB
Börsnotering NASDAQ Stockholm AB

För köp och försäljning kontakta

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Stockholm 0568 80 77
Copenhagen 045 14 32 46

Nordea Bank AB (publ)
Stockholm 08 614 85 00

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Stockholm 08 50 62 32 19 / 20 / 21

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Stockholm 08 763 46 50
Gothenburg 031 743 32 10
Malmö 040 24 39 50
Gävle 026 17 20 80
Linköping 013 28 91 60
Regionbanken Stockholm 08 701 28 80
Umeå 090 15 45 80

Swedbank AB (publ)
Stockholm 08 700 99 85

Danielsson, Ulrika

Ekonomi- och finansdirektör/CFO Danielsson, Ulrika

Kylås, Krister

Treasurychef Kylås, Krister