Företagscertifikatprogram

Senast uppdaterat 2018
Programstorlek SEK 10 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR)
Löptid < 1år
Valutor SEK, EUR
Gällande lagstiftning Svensk
Arrangör Svenska Handelsbanken
Issuing and paying agent Nordea Bank AB (publ)
Anslutna emissionsinstitut Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)
Central värdepappersförvaltare Euroclear Sweden AB

För köp och försäljning kontakta

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
Danske Bank Markets
Stockholm 08 568 810 57

Nordea Bank AB (publ)
Stockholm 08 614 85 00
Göteborg 031 771 65 19
Malmö 040 24 73 00

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Stockholm 08 463 46 50
Göteborg 031 743 32 10
Malmö 040 24 39 50
Gävle 026 17 20 80
Linköping 013 28 91 60
Regionbanken Stockholm 08 701 28 80
Umeå 090 15 45 80

Swedbank AB (publ)
Money Markets 08 700 99 00
Stockholm 08 700 99 99
Gothenburg 031 739 78 20
Malmö 040 24 22 99