Kalendarium

2023-02-13
Bokslutskommuniké 2022

2023-03-23
Årsstämma 2023

2023-04-21
Delårsrapport jan-mars 2023

2023-07-14
Halvårsrapport jan-juni 2023

2023-10-20
Delårsrapport jan – sept 2023