Kalendarium

2022-01-21
Bokslutskommuniké 2021

2022-02-072022-02-11
Årsredovisning 2021

2022-03-24
Årsstämma 2022

2022-07-15
Halvårsrapport jan-juni 2022

2022-10-19
Delårsrapport jan – sept 2022