Kalendarium

13 juli 2018
Halvårsrapport januari-juni 2018

17 oktober 2018
Delårsrapport januari-september 2018

23 januari 2019
Bokslutskommuniké 2018

21 mars 2019
Årsstämma 2019