Kalendarium

23 mars 2017
Årsstämma 2017

25 april 2017
Delårsrapport jan-mars 2017

13 juli 2017
Halvårsrapport jan-jun 2017

20 oktober 2017
Delårsrapport jan-sept 2017

25 januari 2018
Bokslutskommuniké 2017

22 mars 2018
Årsstämma 2018