Kalendarium

23 januari 2019
Bokslutskommuniké 2018

21 mars 2019
Årsstämma 2019

24 april 2019
Delårsrapport januari-mars 2019

12 juli 2019
Halvårsrapport januari-juni 2019

18 oktober 2019
Delårsrapport januari-september 2019