Kalendarium

2022-09-30
Avstämningsdag utdelning (III)

2022-10-05
Förväntad utbetalning av utdelning (III)

2022-10-20
Delårsrapport jan – sept 2022

2022-12-30
Avstämningsdag utdelning (IV)

2023-01-04
Förväntad utbetalning av utdelning (IV)

2023-02-13
Bokslutskommuniké 2022

2023-03-23
Årsstämma 2023