Kalendarium

20 oktober 2017
Delårsrapport jan-sept 2017

25 januari 2018
Bokslutskommuniké 2017

22 mars 2018
Årsstämma 2018