Kalendarium

2019-01-23
Bokslutskommuniké 2018

2019-03-20
Årsstämma 2019

2019-04-23
Delårsrapport januari-mars 2019

2019-06-11
Halvårsrapport januari-juni 2019

2019-10-17
Delårsrapport januari-september 2019