Kalendarium

25 januari 2018
Bokslutskommuniké 2017

Vecka 6, 2018
Årsredovisning 2017

22 mars 2018
Årsstämma 2018

17 april 2018
Delårsrapport januari-mars 2018

13 juli 2018
Halvårsrapport januari-juni 2018

17 oktober 2018
Delårsrapport januari-september 2018