Kalendarium

2021-01-22
Bokslutskommuniké 2020

2021-02-08
Årsredovisning 2020

2021-03-25
Årsstämma 2021

2021-04-21
Delårsrapport jan-mars 2021

2021-07-15
Halvårsrapport jan-juni 2021

2021-10-19
Delårsrapport jan – sept 2021