Linköping

Linköping

Medarbetare (A-Ö)

Lindén, Daniel

Projektledare Daniel Lindén

Lindmark Anderssson, Erika

Förvaltningskoordinator Erika Lindmark Andersson

Klasén, Filip

Fastighetsansvarig Filip Klasén

Adolfsson, Helén

Kommersiell förvaltare Helén Adolfsson

Ljung, Jimmy

Fastighetsansvarig Jimmy Ljung

Åkerlund, Joel

Förvaltningschef Joel Åkerlund

Rydeman, Johan

Fastighetsansvarig Johan Rydeman

Kämpe, Niclas

Fastighetsansvarig Niclas Kämpe

Staf, Per

Uthyrare Per Staf