Uppsala

Uppsala

Medarbetare (A-Ö)

Agerson, Andreas

Teknisk förvaltare Andreas Agerson

Andersson, Björn

Projektledare Björn Andersson

Aveholt, Björn

Kommersiell förvaltare Björn Aveholt

Lundberg, Henrik

Fastighetsansvarig Henrik Lundberg

Holmström, Katarina

Kommunikationsansvarig Katarina Holmström

Widh, Lena

Förvaltningskoordinator Lena Widh

von Polgar, Ludvig

Biträdande förvaltare Ludvig von Polgar

Hydling, Maria

Kommersiell förvaltare Maria Hydling

Tagerud, Martin

Fastighetsansvarig Martin Tagerud