Göteborg

Göteborg

Medarbetare (A-Ö)

Ghoraishi, Adrian

Kommersiell Förvaltare Adrian Ghoraishi

Martélius, Aki

Kommersiell förvaltare Aki Martélius

Fredriksson, Anders

Kommersiell Förvaltare Anders Fredriksson

Särnbratt, Anders

Fastighetsansvarig Anders Särnbratt

Karlsson, Christian

Fastighetsansvarig Christian Karlsson

Källman, Daniel

Biträdande Teknikutvecklare Daniel Källman

Nilsson Broman, Elin

Stabschef/Chef affärscontrolling Elin Nilsson Broman

Fräki, Elisabeth

Fastighetsansvarig Elisabeth Fräki

Williamson, Erik

Kommersiell förvaltare Erik Williamson