Västerås

Västerås

Medarbetare (A-Ö)

Ahlnäs, Anna

Förvaltningskoordinator Anna Ahläs

Sundquist, Axel

Kommersiell förvaltare Axel Sundquist

Wiksborg, Dennis

Chef Teknisk förvaltning Dennis Wiksborg

Fjellgren, Eva-Lotta

Projektutvecklare Eva-Lotta Fjellgren

Berghök, Hans

Fastighetsansvarig Hans Berghök

Sahlström, Johanna

Kommersiell förvaltare Johanna Sahlström

Ternemo, Karl

Affärsområdeschef Karl Ternemo

Rosengren, Lennart

Hållbarhetsansvarig Lennart Rosengren

Pettersson, Thomas

Teknisk förvaltare Thomas Pettersson