Västerås

Västerås

Medarbetare (A-Ö)

Ahlnäs, Anna

Förvaltningskoordinator Anna Ahläs

Sundquist, Axel

Kommersiell förvaltare Axel Sundquist

Westergren, Daniel

Kommersiell förvaltare Daniel Westergren

Wiksborg, Dennis

Teknisk förvaltare Dennis Wiksborg

Fjellgren, Eva-Lotta

Projektutvecklare Eva-Lotta Fjellgren

Berghök, Hans

Fastighetsansvarig Hans Berghök

Bark, Håkan

Teknisk Förvaltare Håkan Bark

Sahlström, Johanna

Kommersiell förvaltare Johanna Sahlström

Ternemo, Karl

Affärsområdeschef Karl Ternemo