Köpenhamn

Köpenhamn

Medarbetare (A-Ö)

Lange, Bettina

Regional Director Bettina Lange

Toft, Birgitte

Office Manager Birgitte Toft

Asset Manager Bo Mohr

Dam, Finn

Technical Manager Finn Dam

Nielsen Steffensen, Gitte

Financial controller Gitte Nielsen Steffensen

Dann, Henrik

Project Manager Henrik Dann

Driftchef Jørn Aagaard

Høegh Madsen, Ole

Financial Bookkeeper Ole Høegh Madsen

Egegaard, Peter

Asset Manager Peter Egegaard