Köpenhamn

Köpenhamn

Medarbetare (A-Ö)

Lange, Bettina

Regional Director Bettina Lange

Toft, Birgitte

Office Manager Birgitte Toft

Ewerlöf, Daniel

Senior Asset Manager Daniel Ewerlöf

Dam, Finn

Technical Manager Finn Dam

Financial controller Gitte Nielsen Steffensen

Dann, Henrik

Project Manager Henrik Dann

Jørgensen, Peter

Senior Asset Manager Peter Jørgensen

Nordahl Mandrup, Trine

Asset Manager Trine Nordahl Mandrup