Gå till huvudinnehåll

Logistik i Göteborgsområdet

Göteborg har under de senaste 20 åren rankats högst bland logistikorter i Sverige. Skälen till detta är Nordens viktigaste hamn, goda vägförbindelser, flygfraktterminal där man når 70% av Skandinaviens befolkning inom en radie om 50 mil. Under åren 2013-2018 tillfördes ca 419 000 kvm logistikyta vilket gör regionen till den största avseende tillväxt. Befolkningen i Storgöteborg uppgår till cirka 1 miljon invånare. Göteborgsregionen är under kraftig utveckling, där investeringsvolymen fram till 2035 bedöms uppgå till cirka 1 000 miljarder kronor.

Vårt utbud

Castellum har över 80 lager- och logistikfastigheter i Göteborgsregionen med en yta om cirka 590 000 kvm. Fastigheterna är belägna i såväl strategiska logistiklägen som Arendal och Hisings Backa samt i citynära lägen som Högsbo/Sisjön och Ringön. Efter förvärvet av Säve flygplats förfogar Castellum dessutom över 3 000 000 kvm mark på utvecklingsområdet Gateway Säve. I Halvorsäng Logistikpark finns 270 000 kvm mark klart för byggstart. Utöver dessa ytor finns ytterligare byggrätter i Göteborg och kranskommuner

Kontakta oss

Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager, terminaler och distributionscentraler till mindre lägen för Last Mile. Kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen för att erbjuda marknaden en hög servicegrad. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som hjälper ditt företag att expandera!

Kontakt

Chef Logistik

Hans Sahlin

Relaterat