Här samlar vi vanliga frågor och svar om hur Castellum ställer sig till regeringens förslag om elstöd till företag.

Regeringens förslag om elstöd till företag och juridiska personer har ett tak per uttagspunkt, det vill säga elabonnemang. Taket gör att hyresgäster som debiteras för sin elanvändning av fastighetsägaren och inte har ett eget elabonnemang riskerar att bli utan stöd om fastighetsägaren slår i taket för stödet.

Vad tycker Castellum om förslaget?

För oss är det självklart att det statliga elstödet ska gå till den som haft kostnaden för elen och att våra hyresgäster utan eget elabonnemang också måste kunna söka stödet.

Hur agerar Castellum på förslaget?

Castellum föreslår tillsammans med Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna att regeringen justerar förslaget så att hyresgäster som inte har eget elnätsabonnemang inkluderas av stödåtgärderna. Vi kontaktade tidigt regeringen med vår oro och fortsätter att driva frågan.

Vad får förslaget för konsekvenser för hyresgästerna?

Framför allt är det våra hyresgäster som bedriver mindre industriverksamhet, lokala restauranger och handel som drabbas hårt. Vi har cirka 4 400 hyresgäster som är berättigade stödet om de hade haft egna elabonnemang, men som nu inte kan söka stödet då de inte räknas som elslutkund eller kan ta emot stödet från oss då vi som fastighetsägare slår i taket.

Kommer Castellum att betala vidare stödet till hyresgästerna?

Ja, det kommer vi att göra men det måste finnas ett stöd att fördela. Taket gör att stödet att fördela på våra cirka 4 400 hyresgäster bli kraftigt begränsat om ens något. Vi är måna om att stötta våra hyresgäster i denna fråga och kommer fortsätta våra påtryckningar för att stödet ska kunna sökas av den som drabbats, även om man fått elräkningen vidarefakturerad från sin fastighetsägare.