Tech & Innovation

Tänk om dygnet bara hade lite fler timmar. Då hade vardagspusslet varit enklare att få ihop.

Kontor har i stort sätt sett likadana ut så länge vi kan komma ihåg. Men hur kommer vi att arbeta i framtiden?

Samhället, och hur vi arbetar utvecklas, och det räcker inte att bara erbjuda en yta. Det är relationen mellan Castellum och de 250 000 människor som går till jobbet i våra lokaler varje dag, som gör att förändringar startar.

Arbetsmiljön har stor inverkan på vår trivsel, kreativitet och produktivitet. Men hur vet vi om kontoret är optimerat för de anställda och företagets unika behov? Hur vet vi vilka dessa behov är? Att ha Castellum i ryggen innebär att ha tillgång till vår kunskap, handlingskraft och styrka.

Castellums ambition är att vara branschledande inom digitalisering år 2020 därför etablerades branschens första innovationslabb under 2017. Syftet är proaktivt driva teknologibaserad affärsutveckling och att anpassa utbudet av tjänster efter förändrade förutsättningar. Arbetet har hittills resulterat i lanseringen av en rad tjänster såväl mot Castellums kunder som mot slutkonsument. För närvarande pågår även arbetet med framtagandet av Castellums koncept för co-working.

Engelbrecht, Malin

Projektchef Strategiska Initiativ Engelbrecht, Malin

Ingeström, Niclas

Chief Digital Officer Ingeström, Niclas