Rapporten Framtidens arbetsliv 2020

”Framtidens arbetsliv” är en kostnadsfri rapport för alla som är nyfikna på förväntningarna på framtidens arbetsliv, och söker vägledning i den omställning som pågår på arbetsmarknaden.

Till grund för rapporten, som lanserades maj 2020 ligger en undersökning med 1500 svar från ett riksrepresentativt urval av den arbetsföra befolkningen i åldern 18 och uppåt.

Exempel på frågor som rapporten besvarar

  • Vad är viktigast för att en arbetsplats ska anses attraktiv
  • Vilka anställningsformer är mest attraktiva i olika åldersgrupper
  • Hur länge kan arbetstagarna tänka sig att stanna på samma jobb
  • Hur viktiga är arbetsgivarens värderingar jämfört med lönen
  • Hur kan arbetsgivaren hjälpa sina medarbetare med livspusslet.
  • Hur ser framtidens arbetsplatser ut

Ladda ner rapporten

Fyll i formuläret nedan för att kostnadsfritt ladda ner rapporten i pdf-format. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR här.