Rapporten Framtidens arbetsliv 2021

Precis innan pandemin slog till i början av 2020 genomförde Castellum en undersökning om svenskarnas syn på framtidens arbetsliv som lade grunden för vår första rapport om Framtidens arbetsliv. Nu har det gått ett minst sagt omskakande år och det svenska kontorslandskapet uppvisar en helt ny kartbild. Rapporten Framtidens arbetsliv 2021 är här!

Framtidens arbetsliv 2021 är den andra utgåvan av Castellums rapport om hur och var svenskarna vill arbeta i framtiden, och vad som är viktigt för att arbetsgivaren ska upplevas som attraktiv. Rapporten är baserad på en undersökning med drygt 2 000 svar från ett riksrepresentativt urval av allmänheten i åldern 18 år och uppåt, och som normalt jobbar på kontor.

Ladda ner rapporten

Fyll i formuläret nedan, för att kostnadsfritt ladda ner rapporten i pdf-format. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR här.

Vill du prenumerera på Castellums nyhetsbrev och få tips om liknande evenemang?

5 snabba insikter

  1. Vi värderar heltidsanställning avsevärt högre än före pandemin.
  2. Vi har blivit mer lojala, och vill stanna längre på samma jobb.
  3. Vi vill själva kunna välja varifrån vi ska jobba post-corona.
  4. Vi har omvärderat definitionen av "bra läge" på arbetsplatsen
  5. Kontorslandskapet är på väg ut och coworking kommer starkt.