Globala hållbarhetsmål

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. En kartläggning och analys har genomförts inom bolaget med hjälp av externa experter för att kartlägga vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som Castellum har starkast beröringspunkter med. Dessa bedömdes vara mål nummer 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 och 13. Under 2017 arbetades målen in i Castellums hållbarhetsstrategi ”Castellums agenda för den hållbara staden 2030”.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och hur vi arbetar med FNs globala mål i vår digitala årsredovisning 2020.