Globala hållbarhetsmål

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

De nio globala hållbarhetsmål som har starkast beröringspunkter med Castellums verksamhet har integrerats i hållbarhetsstrategin. Dessa har valts ut genom en särskild analys inom bolaget där vi sett över samtliga av de globala målen och deras tillhörande delmål och där vi valt att prioritera de mål där vi har starkast beröringspunkter.

Castellum-globala-mal-2021.jpg

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och hur vi arbetar med FNs globala mål i vår Årsredovisning 2021. (PDF-dokument, 14,7 MB)