Det soliga skyltfönstret i Mölndal

Ett intresseväckande skyltfönster – som både visar hur forskning och produktion sker av hållbar el.

Det är en viktig del av verksamheten hos Swerea IVF i Mölndal. Här genereras, från solceller på taket, energi som används i byggnaden samtidigt som Swerea IVF kan driva sin framtidsforskning kring solcellsteknik vidare.

I samverkansprojektet deltar, förutom Castellum, också Mölndal Energi.

”Ett syfte är att stimulera befintliga och nya kunder att integrera miljöaspekten i den dagliga verksamheten och se den som en konkurrensfördel” säger Paula de Hollanda, hållbarhetsansvarig på Region väst i Castellum.