Solceller på taket ger mervärde för AFRY

AFRYs huvudkontor i Solna har en solcellsanläggning som togs i drift våren 2020. – För oss som hyresgäster är det viktigt våra lokaler är miljöcertifierade, speciellt eftersom vi själva arbetar med hållbart byggande, säger Kaia Eichler, hållbarhetschef för affärsområdet Buildings på AFRY.

Castellums satsning "100 på sol" är en av nordens största investeringar i solceller som innebär att närmare hundra solcellsanläggningar ska byggas på Castellums fastigheter fram till 2025.

En av dessa anläggningar finns på AFRYs kontor i Solna där 2 500 kvadratmeter av taket täcks av solceller. Byggnaden är också Miljöbyggnad Guld-certifierad.

– Som konsulter inom hållbarhet och hållbara lösningar i byggnader så vill vi gärna leva som vi lär. Därför känns det väldigt roligt att vi kan ha ett utbyte med Castellum och även bidra med vår kunskap när det gäller solcellsanläggningar, säger Kaia Eichler som tillträdde som hållbarhetschef för affärsområdet Buildings i juni 2020.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning som arbetar för att driva på utvecklingen av tjänster inom hållbarhet.

– Vi samarbetar med Castellum på flera anläggningar nationellt där vi bidrar med vår expertis gällande solenergi, något som lett till ytterligare insikter och erfarenheter vilket är väldigt värdefullt för oss.

Kaia Eichler är i grunden civilingenjör inom väg och vatten, hon har jobbat tio år i byggbranschen med energi-, miljö- och miljöcertifieringssamordning. De senaste tre åren har hon byggt upp AFRYs sektion inom hållbart byggande i Göteborg.

– I min roll som hållbarhetschef arbetar jag strategiskt med att söka samarbeten och bygga affärsnätverk med fokus på hållbara lösningar i byggnader. Det handlar bland annat om att bidra till samhällsutvecklingen och driva på kravställningen i olika projekt när det gäller klimatneutralt byggande och en mer hållbar energiförsörjning för minskad klimatpåverkan.

Hållbarhet står högt på agendan för många företag och som hyresgäst ställer man allt högre miljökrav. Men även som byggherre finns det fördelar ur ett finansiellt perspektiv. Genom att bygga så klimatneutralt som möjligt och miljöcertifiera kan man ofta få förmånligare lån.

– Intresset för solcellsanläggningar har ökat explosionsartat och det är viktigt med rätt kompetens. Vi har stor erfarenhet när det gäller solceller och jobbar i nära samarbete med våra kunder under hela byggprocessen med olika lösningar när det gäller energi- och miljöfrågor. Vi följer upp certifieringar när byggnaden är färdig och finns även med i förvaltningsskedet med driftoptimering, energikartläggning och energisparåtgärder.

För anläggningen på AFRYs tak i Solna är lönsamheten i satsningen redan tydlig, med en energiproduktion som följer planen. En solig sommardag kan anläggningen producera runt 1 500 kilowattimmar, vilket kan betyda upp emot 45 000 kilowattimmar på en månad. Det årliga målet ligger på 230 000 kilowattimmar.
För att få ihop kalkylerna valde Castellum att satsa på en anläggning med en toppeffekt på strax under 255 kilowatt – vilket är gränsen för energiskatt på elproduktionen.

– Det är en fantastisk solcellsanläggning som vi är väldigt stolta över. Vi har varit med och själva gjort en entreprenadbesiktigning åt Castellum där vi kunnat se till att allting fungerar som det är tänkt vilket känns väldigt bra, säger Kaia Eichler.