Välbefinnande

Vårt mål är tydligt – Castellum ska vara det mest hållbara fastighetsbolaget och en viktig aktör i att bygga ett hållbart samhälle.

Välbefinnande

Castellum arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen. Vi har även en uppförandekod för leverantörer där kravs ställs på leverantörerna att de ska leva upp till samma krav som ställs på Castellum avseende arbetsmiljö.

Castellum värnar om både anställda och leverantörer och har ett
ansvar för att ingen blir fysiskt eller psykiskt sjuk eller skadas på grund av sitt arbete. Castellum arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen.

För att nå koncernens tuffa hållbarhetsmål om netto-noll koldioxidutsläpp 2030 samt en fossiloberoende fordonsflotta 2020 är det nödvändigt att Castellums medarbetare prioriterar hållbara resor och möten. Enligt Castellums riktlinjer finns bland annat följande krav:

• Resor <45 mil ska i första hand bokas med tåg
• Miljökrav ställs på samtliga resor ex. ska miljöbil väljas
vid taxibokning
• Klimatkompensation kommer ske årsvis för samtliga av
koncernens resor

Elland, Filip

Hållbarhetschef Elland, Filip

WELL-Standard

Castellum har fullföljt den första WELL-certifieringen i Sverige genom certifieringen av bolagets Stockholmskontor. WELL är det enda certifieringssystem som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande hos de som arbetar i en fastighet.