Utmärkelser

På Castellum är vi mycket stolta över att ha mottagit ett flertal internationella priser för vårt hållbarhetsarbete. Nedan Castellums utmärkelser i alfabetisk ordning.

Carbon Disclosure Project (CDP)

Castellum ingår i the Climate Disclosure Leadership Index. CDP är en oberoende, icke vinstdrivande organisation med världens största insamling av information kring företagens klimatpåverkan.

Läs mer om CDP.

Medlem i Dow Jones Sustainability Index

Castellum har valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag inom alla branscher i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Dow Jones Sustainability Index (DJSI), ägt av RobecoSAM, bjuder varje år in över 3 500 noterade bolag i alla branscher internationellt, att delta i utvärderingen. De som presterar i topp globalt kvalificerar in till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999 i syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget och ett av sex svenska bolag som kvalificerat sig till indexet.

Mottagit EPRA Gold, för högsta betyg bland de bästa hållbarhetsrapporteringarna i Europa

EPRA (European Public Real Estate Association) som arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen för att skapa ökad trovärdighet och därmed ökad trygghet för investerare. Priset för bästa hållbarhetsrapportering i Europa, EPRA Gold, är ett erkännande av att Castellum både gör det vi lovar inom hållbarhetsområdet och dessutom är tydliga i kommunikationen.

Global 100 Most Sustainable Corporations

Global 100 är ett index som årligen sammanställs av Corporate Knights i Kanada över de 100 mest hållbara företagen i världen. 2015 kvalade Castellum in till kortlistan i detta prestigefulla index som ett av världens mest hållbara företag

Korad etta i världen av GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) gör varje år en global genomgång av hållbarhetsarbetet i stora fastighetsbolag och –fonder och i årets studie deltog 823 fastighetsbolag världen över. Castellum placerar sig i år som nummer ett - den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen. Dessutom erhåller Castellum, för andra året i rad, utmärkelsen Global Sector Leader vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler.

Global 100 är ett index som årligen sammanställs av Corporate Knights i Kanada över de 100 mest hållbara företagen i världen. 2015 kvalade Castellum in till kortlistan i detta prestigefulla index som ett av världens mest hållbara företag. Läs mer om Global 100.

ISS-oekom har 2018 tilldelat Castellum ”Prime”-status

”Prime”-status tilldelas bolag som tillhör de bästa bolagen internationellt i sin sektor på hållbarhetsfrågor.

Läs mer här.

Castellum deltar i Stockholm Stads Klimatpakt PLUS

Klimatpakten PLUS består av 16 företag tillsammans med Stockholms stad. Att vara en del av Klimatpakten PLUS innebär att Castellum delar Stockholms stads vision om att bli en fossilbränslefri organisation år 2030. Ett mål helt i linje med Castellums mål om netto noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi till år 2030.

Tilldelad utmärkelsen Business Leadership in Sustainability av World Green Building Council

Castellum tilldelades 2015 World Green Building Council främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability för den europeiska regionen. Priset tilldelas ledande företag inom hållbarhetsområdet för att inspirera till best practice inom hållbart byggande, företagsengagemang och hållbara projekt. Läs mer om World Green Building Council.

Elland, Filip

Hållbarhetschef Elland, Filip