Utmärkelser

Vi är mycket stolta över att ha mottagit ett flertal internationella priser för vårt hållbarhetsarbete.

Korad etta i världen av GRESBGRESB logotyp

Castellum har tilldelats Global Sector Leader av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en internationell organisation som arbetar för att stärka och skydda aktieägare genom att utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen globalt.
Utmärkelsen Global Sector Leader innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler av GRESB, som varje år gör en global genomgång av hållbarhetsarbetet i 700 stora fastighetsbolag och -fonder.

Medlem i Dow Jones Sustainability Index

Down Jones Sustainability Indicies logotypCastellum har valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag inom alla branscher i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
Dow Jones Sustainability Index (DJSI), ägt av RobecoSAM, bjuder varje år in över 3 400 noterade bolag i alla branscher internationellt, att delta i utvärderingen. De som presterar i topp globalt kvalificerar in till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999 i syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

Castellum deltar i Stockholm Stads Klimatpakt PLUS

Klimatpakten PLUS består av 16 företag tillsammans med Stockholms stad. Att vara en del av Klimatpakten PLUS innebär att Castellum delar Stockholms stads vision om att bli en fossilbränslefri organisation år 2030. Ett mål helt i linje med Castellums mål om netto noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi till år 2030.

Förstapris för bästa hållbarhetsrapportering från EPRA

Epra gold logotypEPRA (European Public Real Estate Association) som arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen för att skapa ökad trovärdighet och därmed ökad trygghet för investerare. Priset för bästa hållbarhetsrapportering i Europa, EPRA Gold, är ett erkännande av att Castellum både gör det vi lovar inom hållbarhetsområdet och dessutom är tydliga i kommunikationen.

Tilldelad utmärkelsen Business Leadership in Sustainability av World Green Building Council

Castellum tilldelades 2015 World Green Building Council främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability för den europeiska regionen. Priset tilldelas ledande företag inom hållbarhetsområdet för att inspirera till best practice inom hållbart byggande, företagsengagemang och hållbara projekt. Läs mer om World Green Building Council.

Högsta nivån i Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB

Högsta nivån i GRESB:s (Global Real Estate Sustainability Benchmark) undersökning: Green Star. Läs mer om GRESB.

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP logotypCastellum ingår i the Climate Disclosure Leadership Index. CDP är en oberoende, icke vinstdrivande organisation med världens största insamling av information kring företagens klimatpåverkan. Läs mer om CDP.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Down Jones Sustainability Indicies logotypCastellum rapporterar årligen in information till Dow Jones Sustainability Index avseende bolagets hållbarhetsarbete. Läs mer om DJSI.

Global 100 Most Sustainable Corporations

Global 100 logotypGlobal 100 är ett index som årligen sammanställs av Corporate Knights i Kanada över de 100 mest hållbara företagen i världen. 2015 kvalade Castellum in till kortlistan i detta prestigefulla index som ett av världens mest hållbara företag. Läs mer om Global 100.

EPRA sBPR, Best Practice Recommendations on Sustainability

Castellum följer rekommendationer för best practice inom hållbarhet som EPRA har utvecklat. Läs mer om EPRA.

Elland, Filip

Elland, Filip

Hållbarhetschef

Jordglob

Hållbarhet i världsklass

Vårt hållbarhetsarbete har uppmärksammats internationellt genom flera stora priser