Utmärkelser och ratings

Castellums mål att vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag bekräftas av den internationella uppmärksamhet som bolaget får för sitt hållbarhetsarbete. De externa utmärkelserna bekräftar bolagets starka hållbarhetsposition och visar att ägare och investerare premierar det väl utvecklade hållbarhetsarbetet.

Dow Jones Sustainability Index

För sjätte året i rad behåller Castellum platsen som det enda nordiska bolaget i fastighets- och byggsektorn i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Indexet inkluderar de bolag inom alla branscher i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. År 2021 bjöd S&P Global som står bakom Dow Jones Sustainability Index in 10 000 noterade bolag i alla branscher att delta i utvärderingen. De som presterar i topp globalt kvalificerar sig till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999. Syftet med DJSI är att styra investerare mot mer hållbara investeringar. Castellum är ett av endast sex svenska bolag som kvalificerat sig till indexet.

Castellums rating: 80/100 (det enda nordiska fastighetsbolag som blivit inkluderat)

MSCI ESG RATINGS

2021 fick Castellum betyget AAA på en skala mellan AAA och CCC av MSCI ESG Ratings assessment.

Castellums rating: AAA

Sektorledande enligt Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

RE_sector_leader_vert.png

Castellum har rankats som världsledande i hållbarhet inom kategorin Kontor/Industri av Global Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Castellum rankas även som världens mest hållbara projektutvecklare av kontor. GRESB är ett internationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete. Årets studie omfattade över 1 820 fastighetsbolag och fonder i 74 länder.

Castellums rating: 92/100 (global sektorledare)

EPRA Gold

European Public Real Estate Association (EPRA) arbetar för att förbättra standarden och trans­ parensen inom fastighetsbranschen för att skapa ökad trovärdighet och trygghet för investerare. Castellum får i år utmärkelsen Gold av EPRA som har en vinstskala mellan guld och brons. EPRA Gold, priset för bästa hållbarhetsrappor­ tering i Europa, är ett bevis på att Castellum gör det som utlovas inom hållbarhetsområden men också att Castellum är tydliga och transparenta i sin hållbarhetskommunikation.

Castellums rating: Gold

CDP

CDP_Discloser 2021.png

Castellum rapporterar till CDP och har betyget A– på skalan A till D. Högst betyg av alla nordiska fastighetsbolag. CDP är en oberoende, icke vinst drivande organisation med världens största insamling av information kring företags klimatpåverkan.

Castellums rating: A- (högst av alla nordiska fastighetsbolag)

Sustainalytics

Castellum har rankats som Industry Top Rated i Sustainalytics hållbarhetsbenchmark vilket täcker över 4 000 bolag över hela världen.

Castellums rating: Industry top-rated

Klimatmål godkända av SBT

Castellum har som mål att till 2030 uppnå 100 % klimatneutralitet från verksamheten och därmed bidra till FN:s klimatavtal och Sveriges nationella ambitioner om ett fossilfritt land. Castellum var det första fastighetsbolaget i Norden som fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT).

Castellum arbetar med vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet.

Castellum belönas med Solenergipriset

Hisingen Logistikpark, en logistikanläggning uppförd av Castellum, blev under 2021 utsedd till årets solcellsanläggning och vann Solenergi­ priset för sina 30 000 kvadratmeter solceller på taket. Totalt är det ca 8 500 solcellspaneler som årligen producerar ca 3,3 GWh, något som motsvarar en årlig elkonsumtion för 660 standardvillor.

Topprankade för jämställdhet på europanivå

Återigen rankas Castellum som ett av Europas mest jämställda börsnoterade bolag enligt European Women on Boards. I jämställdhets­ undersökningen jämförs de största bolagen i 17 europeiska länder. Och i rapporten European Women on Boards Gender Equality Index 2021 når Castellum en topplacering och behåller positionen som Best Practice Leader.

Castellums rating: Best Practice Leader

Elland, Filip

Chief Sustainability Officer Elland, Filip