WELL sätter människans välbefinnande i fokus

Alla behov är inte mätbara. Vissa måste man uppleva, känna och älska. WELL är den första internationella byggstandarden som utgår från människans välbefinnande.

WELL bygger på sju kriterier som alla är framtagna med människan i fokus. När de samverkar under ett och samma tak utgör de förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Sju kriterier. Sju anledningar till att människor mår bra.

De 7 WELL-elementen

well-valbefinnande.png
Välbefinnande. Med biofilisk design integreras naturen i våra lokaler. Med växter, konst och design skapar vi trivsel och förutsättningar för välmående.

well-komfort.png
Komfort. Med hårda krav på ljud- och termisk miljö har vi skapat en trivsam miljö, utan obehag, att arbeta och leva i.

well-kost.png
Kost. Med ekologisk, hållbar och oemotståndlig mat i vår bistro är det lätt att välja rätt.

well-motion.png
Motion. Med omklädningsrum och cykelgarage i huset underlättas ett aktivt liv. Det inspirerande trapphuset bjuder upp till vardagsmotion och vistelse på takterrassen.

well-vatten.png
Vatten. Med centralt placerade vattenstationer i varje lokal påminns hyresgästerna om att Sverige har världens bästa kranvatten, något som bör nyttjas.

well-luft.png
Luft. Med optimerad ventilation, optimerade filter och giftfria byggmaterial och städprodukter skapas förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv.

well-ljus.png
Ljus. Med stort och välplanerat ljusinsläpp utnyttjar vi naturens ljus samtidigt som vi stärker upp med optimerad elektrisk belysning. Där det behövs finns sol- och bländskydd installerat.

GreenHaus

Välkommen till GreenHaus, ett av Nordens första WELL- certifierade kontorsbyggnader.