Kunder

Varje dag går cirka 250 000 människor till jobbet i våra fastigheter. Det är hos oss som affärer blir gjorda, varor och flöden optimeras och levererar produkter och tjänster i världsklass. Vår decentraliserade organisation ger god kunskap om varje lokal marknad, nära relationer till kunderna och stor förståelse för deras verksamheter. Allt för att kunna skräddarsy erbjudanden till våra kunder.

Castellums kunder speglar svenskt, danskt och finskt näringsliv

Castellums stora kontraktsportfölj, med ca 5 900 kommersiella kontrakt, är en spegling av svenskt, danskt och finskt näringsliv och därmed inhemsk ekonomi.

Våra kunder återfinns inom alla branscher och vi finns representerade inom många olika segment. Det medför att riskspridningen är god avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek och löptider. Den återstående kontraktslängden för Castellums kunder är 3,9 år. Myndigheter och verk utgör en stor kundgrupp hos oss vilket ger en stabil och trygg bas i intjäningen i form av såväl kund som genomsnittligt längre löptider avseende hyresavtal.

Närhet till kunden

Castellums organisation med lokal närvaro i ett 20-tal städer ger närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar nära marknaden vilket ger en naturlig möjlighet att känna till kundens nuvarande och framtida behov. Kunderna kan därmed erbjudas lokaler anpassade efter behov, god personlig service samt snabba besked. Som en av de största fastighetsägarna på respektive lokal marknad samarbetar Castellum med kommuner samt engagerar sig i lokala nätverk, som t ex företagarföreningar, för att som en aktiv samhällsbyggare skapa attraktiva arbetsmiljöer för kunderna.

Skräddarsytt erbjudande till varje kund

Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa tillväxt och kundmätningar genomförs regelbundet.

Vår decentraliserade kundorganisation arbetar proaktivt på respektive ort med kunddialog mot kontors- och logistikkunder. Centralt på Castellum finns även övergripande Key Account Managers placerade som har ansvar för större nationella kunder som har behov av lokaler på ett flertal orter. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp förändrade lokalbehov såsom kunders expansion och etablering på flera orter. Via vår webbplats, personliga kontakter och våra nätverk träffar vi dagligen potentiella hyresgäster. Vare sig det rör sig om den mindre konsultbyrån med en handfull medarbetare eller en stor internationell e-handelsaktör som vill etablera sig vid strategiska logistiklägen. Varje ny kund har unika behov, därför skiljer sig kunderbjudandet åt. Samtliga av Castellums kunder får tillgång till vårt breda baserbjudande. Detta består förutom av ändamålsenliga lokaler och yta även av tillgång till lokal service och rådgivning. Varje kund har även sin lokala kontaktperson och den förvaltningspersonal som våra kunder möter är anställda hos oss på Castellum.

Lindbäcks bygg

För byggföretaget Lindbäcks var det läget, men framförallt möjligheten att kunna utforma en kreativ och unik miljö som fick styra valet av lokal när det var dags att expandera till något större. Högst upp i Castellums fastighet Torsplan 2, med fantastisk utsikt över Stockholms hustak trivs de perfekt.

E.ON prioriterar hälsa och välmående på jobbet