Kontor som inspirerar

För byggföretaget Lindbäcks var det läget, men framförallt möjligheten att kunna utforma en kreativ och unik miljö som fick styra valet av lokal när det var dags att expandera till något större. Högst upp i Castellums fastighet Torsplan 2, med fantastisk utsikt över Stockholms hustak trivs de perfekt.

-Här kände vi direkt att vi kunde skapa en inspirerande arbetsplats som passade vårt projektbaserade sätt att arbeta. Dessutom med snabba anknytningar till både vägnät och kollektivtrafik, säger Roger Roos entreprenad- och kontorschef på Lindbäcks.

Lindbäcks är ett familjeföretag i fjärde generationen från Piteå i Norrbotten. Hjärtat i verksamheten är att bygga bostäder i trä från de norrländska skogarna. I affärsidén ingår allt från projektutveckling till produktion och bygge. Fabrik och tillverkning ligger i Piteå och i Stockholm har Lindbäcks fokus på projektutveckling.
På 500 kvm har de skapat en spektakulär arbetsmiljö. Som besökare är det enkelt att imponeras av de ljusa ytorna, den varma inredningen och den storslagna utsikten över Stockholm. Det är lätt att förstå att Lindbäcks nya kontor blev nominerade till Sveriges snyggaste kontor 2017.

-För oss var det viktigt att bevara den norrländska känslan och även vår koppling till trämaterial när vi utformade vårt nya kontor. Därför har vi jobbat mycket med jordnära färger och lyft fram trä i inredningen, berättar Roger Roos

Lindbäcks tog tidigt beslut om att det skulle ha ett aktivitetsbaserat kontor där alla väljer sin arbetsplats för dagen. De har många besökare och ville göra det enklare att erbjuda dem en tillfällig arbetsplats.

-Vårt aktivitetsbaserade kontor har gett oss en flexibilitet vi saknade i våra tidigare lokaler och vi nyttjar våra ytor mycket mer effektivt nu. Det har blivit smidigare för alla och är en enorm fördel att kunna välja plats efter behov. Här i Castellums lokaler har vi fått en inspirerande arbetsmiljö som uppmuntrar till kreativitet. Jag tror det bidrar till att vi kan skapa ännu bättre projekt för våra kunder, säger Roger Roos