Castellums team ger hyresgästerna växtkraft

Castellums förvaltningsteam gör mycket mer än att ta hand om fastigheterna. – Vi utvecklar arbetsplatser för att människorna som jobbar där ska må bra. Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder för att möta deras behov och erbjuda lösningar som även bidrar till kundens utvecklingstakt och lönsamhet, säger Marijana Rosenqvist, affärsområdeschef.

Som hyresgäst hos Castellum får du så mycket mer än lokalerna. När du väl hittat ett läge som passar företagets verksamhet så erbjuder Castellum hjälp med att utveckla hela arbetsplatsen och verksamhetens arbetssätt. Det handlar inte bara om anpassningar av lokalerna och fastigheten utan om att skapa flexibla lösningar som effektiviserar det dagliga arbetet samtidigt som det stimulerar till idéskapande och får människor att må bra.

– Det höjer både produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Dessutom är arbetsplatsen viktig när det gäller att bygga företagets varumärke och locka till sig nya medarbetare, säger Marijana Rosenqvist.

Castellum har sina egna fastighetsansvariga som arbetar i team tillsammans med förvaltningskoordinator och tekniskt utvecklingsansvarig med flera.

– Alla våra fastigheter sköts av vår egen personal. Det skiljer oss ganska mycket från andra fastighetsbolag som ofta tar in sådana tjänster externt, säger Sofia Wessberg, förvaltare.

Castellum arbetar nära kunden och har kontakt med sina hyresgäster så gott som dagligen.

– Vi är lyhörda och finns på plats vilket gör att vi snabbt kan åtgärda saker. Vi är ett sammansvetsat team som är väl insatta i våra kunders behov och vi är också insatta i varandras arbete vilket gör att vi enkelt kan rycka in och täcka upp för varandra, säger Mikael Högdahl.

Tillsammans med Sofia, Marijana, ytterligare fastighetsansvariga och uthyrare ingår Mikael i teamet för nybyggnationen Emigranten samt andra fastigheter i centrala Göteborg.

Samtliga av Castellums nybyggda fastigheter miljöcertifieras och Emigranten kommer att certifieras enligt nivå Guld, en av Sveriges högsta miljöcertifieringar för byggnader. Det kommer också att bli ett utomhuskontor på taket med inglasade konferensrum.

– Det är spännande att vi har en sådan bredd på våra fastigheter från gamla kulturminnesmärkta byggnader till alldeles nybyggda. Oavsett vilken fastighet det gäller så har vi ett helhetstänk och hållbarhet är en självklar del av vårt arbete, något som också efterfrågas allt mer av kunderna. Vi arbetar alltid med driftsoptimering och energieffektiva lösningar, säger Mikael Högdahl.

Men det viktigaste med att utveckla arbetsplatser är människorna som jobbar där, deras behov, hälsa och möjlighet att prestera. Allt hänger ihop verksamhet, arbetssätt och arbetsplats.

– Det handlar om att tillgodose kundernas behov oavsett om det gäller det dagliga underhållet eller mer långsiktiga lösningar som lokalanpassningar, säger Sofia Wessberg.

Castellum är ett stort fastighetsbolag men agerar som ett litet.

– Vi har en platt organisation där vi jobbar nära tillsammans med täta möten. Dessutom har vi kul på jobbet och skrattar mycket, något som också spiller över på våra kunder, säger Mikael Högdahl.

Fastighetsförvaltarna har också regelbundna möten med hyresgästerna för att fånga upp synpunkter, tankar och idéer. Dessutom skickar man varje år ut en enkät för att följa upp Nöjdkundindex och arbeta vidare med resultatet.

– Vi gör alltid det lilla extra, genom att hjälpa våra kunder att växa så växer vi också, säger Mikael Högdahl.