Vad vi än gör, är människan i centrum och fastigheten runt om.

Om oss

Castellum är en av Sveriges största fastighetsägare. Castellum är även en av Sveriges största fastighetsutvecklare och ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag – varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler.

Vi är nära och närvarande

Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Vi växer med nya och befintliga kunders behov och deltar aktivt i utvecklingen av stadsdelar och städer. Genom vår decentraliserade organisation säkerställs god kunskap om varje lokal marknad, nära relationer till kunderna och stor förståelse för deras verksamheter. Vi vet att affärer görs mellan människor och i dialog med kunderna skapas anpassade lösningar som ökar trivsel, effektivitet, lönsamhet och arbetsglädje.

Läs mer om Castellums strategi och värdeskapande

Vi vet att nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Vi förvaltar både fastigheter och kundrelationer – med egna, anställda medarbetare. Vi är på plats och kan agera med personligt ansvarstagande och snabba beslut. Det decentraliserade arbetssättet skapar förståelse, delaktighet och engagemang bland medarbetarna, vilket i sin tur skapar trivsel. Regelbundet mäts hur vi upplevs som arbetsgivare och 2017 var vårt NMI (Nöjd Medarbetar Index) 81 på en 100-gradig skala. Vi mäter också kundernas nöjdhet genom NKI (Nöjd Kund Index) och därför vet vi att 90 procent av kunderna skulle rekommendera oss som hyresvärd.

Läs mer om våra kunder

Vi tror på hållbar utveckling

Hållbarhet har alltid varit en naturlig del av Castellums verksamhet. Som långsiktig fastighetsägare fokuserar vi både på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar bland annat om att både använda naturresurser så effektivt som möjligt, ha god kontroll och genom att miljöklassa fastighetsbeståndet och att bidra till att utveckla de städer där vi är verksamma. Vi stöttar också ungdomar genom att bland annat erbjuda sommarjobb och lärlingsplatser.

Läs mer om vårt hållbara företagande

Vi investerar ca 4 miljarder kronor årligen

Castellum är en långsiktig aktör och vår ekonomiska tillväxt bygger på att vi utvecklas med kundernas behov och marknadens möjligheter. Det kräver att vi kontinuerligt utvecklar fastighetsportföljen. Detta görs genom förvärv, nybyggnation, till- och ombyggnader men också genom försäljningar. Strategin är att årligen investera motsvarande 5 procent av fastighetsbeståndets värde, vilket idag motsvarar cirka 4 miljarder kronor. Det gör oss till ett växande företag, och en naturlig utvecklingspartner på varje lokal marknad.

Läs mer om vårt fastighetsbestånd

Vi ska växa 10 procent om året

Vi har ett, tydligt, ekonomiskt mål: att varje år förbättra förvaltningsresultatet med 10 procent till lågt risktagande. Kontraktsportföljen speglar svenskt näringsliv, med många kunder i olika branscher. Castellum har idag 6 200 hyresavtal där det största kontraktet svarar för ca 2 procent. Vår belåningsgrad får inte överstiga 55 procent av fastighetsvärdet och räntetäckningsgraden – som mäter förvaltningsresultatet i förhållande till finansiella kostnader – ska vara minst 200 procent.

Läs mer om Castellums mål och strategi