Koll på kvarteren

Vi är den lokala kraften med de stora resurserna

På Castellum förvaltar vi både fastigheter och kundrelationer. Genom att vara nära och närvarande skapar vi förutsättningar för ömsesidigt förtroende - något som vi tycker är viktigt i att vara en bra affärspartner.

Vår affärsidé är att erbjuda lokaler till nöjda kunder. Tillsammans med en aktiv förvaltning samt fastighetsinvesteringar skapas högsta möjliga tillväxt.

Därför är det viktigt för oss att skapa en nära relation till dig som kund. Med en förståelse för din verksamhet kan vi tillsammans lösa de utmaningar du kan komma att ställas inför. Vi bygger helt enkelt relationer som håller längre än kontraktstiden.

Castellumkoncernens storlek ger oss stabilitet och resurser för större utmaningar. Vi ser oss som en engagerad samhällsbyggare och ser glädjen i att utveckla och utvecklas.

Vi vill vara lätta att nå och enkla att prata med. Oavsett om du vill hyra ditt första kontor eller utveckla en hel stad så vill vi vara din affärspartner.