Välkommen till Castellums informationssida för personuppgiftsbehandling

Vi är måna om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

För att få information om hur vi behandlar just dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har i anledning av att vi behandlar dina personuppgifter, klicka på den personkategori som du identifierar dig med nedan.

 • Om du är kommersiell hyresgäst, klicka här
  * Om du är kontaktperson, lokalansvarig, firmatecknare, brandskyddsansvarig etc. hos någon som hyr en lokal av oss.
 • Om du är privatperson och hyr en bostad eller parkeringsplats, klicka här
 • Om du är borgensperson för en privatperson som hyr en bostad eller parkeringsplats, klicka här
 • Om du är leverantör, entreprenör, konsult eller annan samarbetspartner (såsom förvaltare eller analytiker), klicka här
  * Om du är kontaktperson/huvudombud/BAS U-ansvarig etc. hos någon leverantör eller kontaktperson hos någon entreprenör, konsult eller annan samarbetspartner till oss.
 • Om du är aktieägare, klicka här
  * Om du är aktieägare eller kontaktperson hos bolag som är aktieägare.
 • Om du är kontaktperson vid kommun eller myndigheter rörande tillståndsfrågor eller liknande, klicka här
 • Om du varit i kontakt med oss via vår hemsida, och gjort en;
  Felanmälan, klicka här
  Intresseanmälan för en lokal, klicka här
  Anmält intresse för nyheter (t.ex. pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar eller liknande) från oss, klicka här


Om du vill se vår webbplatspolicy som bland annat innehåller information om hur vi använder oss av cookies, klicka här