Castellums historia

Castellum bildades i samband med finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Målsättningen var att utveckla Castellum till en stabil, svensk fastighetskoncern.

Efter en omfattande process med förvärv och försäljningar var Castellum våren 1997 en finansiellt stabil, strukturellt renodlad och geografiskt koncentrerad fastighetskoncern med fastigheter i utvalda tillväxtområden. Den 23 maj 1997 börsintroducerades Castellum på Stockholms Fondbörs O-lista. Idag finner du Castellum på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Vid börsintroduktionen ägde Castellum fastigheter till ett värde om knappt 10 miljarder kr och förvaltningsresultat uppgick till ca 300 Mkr. Idag är fastighetsvärdet drygt 81 miljarder kr och förvaltningsresultatet ca 2 500 Mkr.

Bolaget har sedan börsintroduktionen kännetecknats av en tydlig strategi som bygger på:

  • kommersiella fastigheter i städer med god tillväxt,
  • utveckling av fastighetsbeståndet genom att investera minst 5% av fastighetsvärdet per år i både förvärv, ny- till och ombyggnationer och försäljningar,
  • kassaflödesfokus med en målsättning om tillväxt i kassaflödet per aktie om 10%,
  • kundfokus genom lokala affärsområden med stark och tydlig närvaro,
  • stark balansräkning med låg finansiell risk.