Vi tar plats i omfattande stadsutvecklingsprojekt

Nu ger vi oss in i ett av våra största stadsutvecklingsprojekt. Det behövs en blandning av både bostäder och arbetsplatser för att göra en stadsdel levande.

Tillsammans med Wallenstam AB och Åke Sundvall AB har vi bildat ett konsortium och fått möjlighet att utveckla området vid Globen i Stockholm. Där vill vi bygga en helt ny, spännande stadsdel och mötesplats. Förslaget omfattar ca 100 000 kvm. Av det är Castellums del ca 30 000 kvm kommersiella fastigheter som kontor, hotell och restauranger.