Personuppgifter

Riktlinjer hantering av personuppgifter

Vid kontakter med Castellum AB förekommer i vissa fall att personuppgifter registreras. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Castellum AB är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via www.castellum.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Castellum tillämpar för personuppgiftsbehandling.
Castellum AB skall hantera personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt, så att den som lämnar sina personuppgifter kan känna sig säker på att integriteten respekteras och nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda uppgifterna.

Vilken information samlas in

För de flesta av Castellum AB:s tjänster krävs ingen registrering, och du kan besöka vår webbplats utan att behöva uppge vem du är. Vissa tjänster kan dock kräva att du lämnar personuppgifter. De personuppgifter som samlas in via webbplatsen kan vara exempelvis; e-postadress, namn, befattning, arbetsplats, bostadsadress, telefonnummer, personnummer eller annan information nödvändig för att kunna fullgöra tjänsten som erbjuds.

Hur används informationen

De uppgifter som samlas in används för att;

  • förbereda, administrera och fullfölja avtal med våra kunder,
  • erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats,
  • kommunicera i samband med olika typer av erbjudanden och kundärenden,
  • lämna information om företaget och dess tjänster,
  • erbjuda relevant marknadsföring, samt
  • utveckla våra tjänster.

Vem får ta del av informationen

Castellum AB kan lämna ut personuppgifter till andra bolag inom Castellumkoncernen. Personuppgifter lämnas inte ut till andra personuppgiftsansvariga såvida det inte följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Undantag från detta kan gälla så kallade "harmlösa" personuppgifter, såsom lagring av e-postadresser avsedda för exempelvis distribution av finansiell information eller pressreleaser, vilka kan administreras av annan part.

Säkerhet och sekretess

Arbetet skall ske målmedvetet och långsiktigt för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Länkar

Dessa riktlinjer för skydd och hantering av personuppgifter gäller endast för denna webbplats och inte för webbplatser som ägs av tredje parter. Castellum AB kan komma att tillhandahålla länkar till andra webbplatser som kan vara av intresse för besökare. Castellum AB kan dock inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personuppgifter som gäller för respektive webbplats.

Information på webbplatsen

Castellum AB garanterar ej att informationen på webbplatsen är fullständig och riktig.

Cookies

Cookies är små textfiler som laddas ned från webbservern till besökarens dator eller enhet. På de flesta webbplatser används cookies för att göra upplevelsen av besöket så bra som möjligt och för att samla in statistik.

Det finns två typer av cookies, session cookies och beständiga cookies. Session cookies är temporära och försvinner när användaren stänger ner sin webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på datorn eller enheten under en begränsad tid. Dessa cookies tas bort av webbplatsen när cookiens utgångstid har passerats eller när användaren själv väljer att ta bort dem.

På castellum.se används cookies för insamling av besöksstatistik och för eventuella inställningar i en videotjänst. Ingen information som kan identifiera en besökare lagras. För besöksstatistik använder Castellum webbanalysverktyget Google analytics som tillhandahålls av Google Inc. För filmer använder sig Castellum av ett filmtjänstverktyg som tillhandahålls av Vimeo.

Läs mer om hur Google använder sig av cookies och vilka de är:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1
Läs mer om hur Vimeo använder sig av cookies och vilka de är:
vimeo.com/cookie_policy

För mer information om cookies och hur du gör för att hindra att cookies lagras på din dator hittar du på Post och Telestyrelsens hemsida.
http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Skydd-av-uppgifter/Fragor-och-svar-om-kakor-for-anvandare1/

Uppdatering av riktlinjerna

Castellum AB kommer att från tid till annan uppdatera dessa riktlinjer. Besökare rekommenderas därför att regelbundet kontrollera om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Kontakt

Om ni har frågor kring hanteringen av personuppgifter eller vill tacka nej till marknadsföring, skicka e-post till info@castellum.se eller ring oss på 031-60 74 00. Ni har alltid rätt att begära information om vilka uppgifter som finns om er eller korrigera information som är inaktuell eller felaktig.

Vilka vi är:

Postadress: Castellum AB (publ)
Box 2269, 403 14 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 16
Tel: 031-60 74 00
E-post: info@castellum.se

Senast uppdaterad 2016-09-28