Styrelse och koncernledning

Castellums styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets strategi och organisation. Dessutom förvaltar de Castellums angelägenheter för aktieägarnas räkning och väljs varje år av årsstämman. Koncernledningen har gemensamt ansvar att leverera på koncernens övergripande mål och strategier. Koncernledningen består av verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, kommunikationsdirektören, verkställande direktörerna i de fyra regionerna samt HR-direktören.