Castellum Next20 – vår digitala satsning

Castellum Next20

Vi på Castellum har tagit flera initiativ för att gå i spetsen för en digitalisering av fastighetsbranschen. Arbetet delar vi in i två delar. En del handlar om att digitalisera och effektivisera processer i kärnverksamheten. Den andra delen handlar om att se på verksamheten med nya ögon för att utveckla och testa nya affärsmodeller och arbetssätt. Den delen kallar vi Castellum Next20. För att få momentum i förändringsarbetet arbetar Castellum med ett innovationslabb.

I innovationslabbet Castellum Next20 samarbetar vi med externa affärsutvecklare men också med start-ups som kan bidra med både resurser och ny kompetens. Målet med Castellum Next20 är att utveckla Castellum genom digitala innovationer som sätter människan i centrum.

Just nu pågår flera spännande pilotprojekt som utvecklats i labbet.

En tjänst heter Handly och den handlar om att underlätta vardagspusslet för de som arbetar i Castellums fastigheter. Genom Handly kan all e-handel levereras direkt till ett smart skåp på arbetsplatsen. Man slipper alltså åka runt till utlämningsställen och hämta varor – kort sagt ett modernt digitalt sätt att slippa vardagens tidstjuvar.

Ett annat intressant pilotprojekt som vi just nu testar handlar om att lösa förvaring för personer i våra storstäder. Vi kallar projektet Beambox. Beambox innebär att vi kombinerar olika outnyttjade resurser i samhället – Castellums lediga lagerytor, privatpersoners behov av förvaring och resurser i logistikkedjan. De som använder Beambox kan hantera sin förvaring via ett digitalt gränssnitt. Besök www.beambox.se för att läsa mer!

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Engelbrecht.
malin.engelbrecht@castellum.se
+46 31 60 74 72