U N I T E D S P A C E S

Framtidens arbetssätt

Idén är enkel. Ju fler människor som jobbar ihop och litar på varandra, desto bättre kommer det gå för deras företag. Allt som görs på United Spaces kretsar kring denna idé.

United-effekten

Castellum är ett av Sveriges största noterade kommersiella fastighetsbolag med lokaler för kontor och logistik. Vi är också ägare till nordens ledande coworkingbolag United Spaces. United Spaces nätverkskontor finns i centrum av Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg, vilket möjliggör enkla och praktiska ”on the go”-möten. Här finns inbjudande lounger och ett stort antal event där människor kan träffas, knyta nya kontakter och starta samtal.

Samarbete skapar värde på ett unikt sätt. Det bidrar till fler möjligheter, bredare nätverk, nya bekantskaper och bättre resultat. Vi kallar det för United-effekten. Det är den som händer när du, din idé och ditt företag växer. Och det sker bara med gemensam tillit.

Tilliten är inget vi skapat. Det är en tillit som skapas, multipliceras, och delas varje timme, varje dag tillsammans med våra medlemmar.

Allt fler konsumenter använder delningstjänster som Uber, Airbnb, Yepstr och Sunfleet. Det är enkelt, billigt och framförallt klimatsmart.

I takt med urbanisering, klimatförändringar och digitalisering ändras våra beteenden och prioriteringar för hur vi väljer att leva våra liv. Ut skickas den linjära konsumtionen till förmån för den cirkulära. Tillgänglighet och flexibilitet är självklara krav på framtidens service. Det gäller också fastighetsbranschen.

Coworking, delade kontor, har redan gjort intåg i storstäderna och spås en urstark tillväxt kommande år. I centrala London och på Manhattan i New York utgör coworking redan 25-30 procent av nytecknade avtal på kontorsmarknaden.