A C C E S S Y

Accessy – en digital plattform

Accessy är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan fördela access, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter.

Våren 2019 startade Castellum tillsammans med ett antal ledande fastighetsbolag och branschorganisationen Fastighetsägarna det gemensamma bolaget Accessy. Fokus för satsningen är att skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar.

Accessy är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan fördela access, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter. Genom lösningen hanteras även tillgängligheten för olika tjänster som logistik, leveranser, larmtjänster, avfallshantering och andra servicetjänster. Förutom en förbättrad funktionalitet ökar också säkerheten eftersom man får bättre kontroll över vem som vistas i fastigheten och när.

”Befintliga accesslösningar till fastigheter består idag av låsta system, vilket gör det svårhanterligt och hämmar utvecklingen. Man kan förklara den nya plattformen för digitala nycklar vi nu vill bygga som en motsvarighet till den mobila betalningstjänsten Swish. Digitala nycklar kommer att göra livet lättare för våra kunder och oss själva som fastighetsägare. Det ger även en bra förutsättning för att kunna skapa nya smarta mobila tjänsterför våra kunder.” säger Niclas Ingeström, CDO Castellum.

Ingeström, Niclas

Chief Digital Officer Ingeström, Niclas