A C C E S S Y

Glöm nycklar, taggar och plastbrickor på kontoret, nu öppnar vi dörrar med mobilen

Castellum arbetar ständigt med att utveckla tjänster som förenklar vardagen för er som kunder. Tillsammans med Accessy, har vi och ett antal fastighetsbolag, varit delaktiga i utvecklingen av en tjänst för att du enkelt ska kunna öppna dörrar med din mobil.

Inom Castellum ansluter vi våra kontorsfastigheter, med målet att ansluta 75 procent av våra entréer under 2022. Vi har även Accessy på våra coworking-arenor inom United Spaces, där cirka 3 000 medlemmar har sina nycklar digitalt i mobilen.

Nyttan med digitala accesser är enkelhet!​

Mobilen är din nyckel till alla dörrar du har access till, du slipper hålla reda på kort och brickor. ​Du kan fjärröppna dörrar och ge tillfälliga accesser ​till besökare, vilket ger minskad tid för nyckelhantering. ​Enkel accesshantering ger full kontroll på alla digitala ​accesser och ökad säkerhet de Accessy bygger på säkra identiteter.​ Som administratör hanterar du tjänsten i Accessys portal eller i appen.

Accessy är integrerat med de flesta marknadsledande passersystem, så ni kan ansluta Accessy till det system ni har utan kostsamma installationer.

Vill du ansluta era lokaler till Accessy?

Vill ni ansluta era lokaler till Accessy och använda samma app för att öppna alla dörrar ni använder? Kontakta Accessy på info@accessy.se.

Accessy öppnar dörrar!

Accessy är en digital plattform som gör det möjligt att på ett säkert och smidigt sätt använda mobiltelefonen som nyckel.