M A T I L D A

Har ni tillräckligt med mötesrum?

Svårt att hitta lediga mötesrum? Alltid upptaget i telefonrummen? Kollegor som klagar på att det är kallt eller dålig luft? Vi hjälper dig ta reda på fakta om inomhusklimatet och hur skrivbord och mötesrum faktiskt används. Se filmen om Matilda Kontorsanalys.

Få koll på dina lokaler med Matilda Arbetsplatsanalys


På Castellum vill vi skapa framgångsrika arbetsplatser där människor trivs och verksamheter utvecklas. För att möjliggöra det i en tid då datadrivna beslut väger allt tyngre har Castellum utvecklat analysverktyget Matilda.

Med hjälp av trådlösa sensorer som placeras ut i lokalen mäter Matilda bland annat beläggning, temperatur och luftkvalitet i en lokal.

Matilda ger dig information som hjälper ditt företag att fatta smarta beslut när ni är på gång att skapa en ny arbetsplats, vill göra en förändring av er nuvarande eller kanske göra en uppföljning efter en inflyttning.

Att installera en mätning innebär att sensorer installeras i ca 3 månader. All data som samlas in är anonymiserad. Resultatet redovisas löpande i ett rapportverktyg och i en slutrapport.

Matilda ger dig fakta om hur era lokaler verkligen används