Förvaltning

Genom kundnära förvaltning som bygger på affärsmässighet, hållbarhet och innovation bidrar vi till att våra kunder når sina affärsmål. Merparten av Castellums medarbetare arbetar inom vår förvaltning – det är här vi möter våra kunder varje dag.

Det är här vi gör våra affärer och det är i vardagen som vi uppfyller vårt varumärkeslöfte. I vår förvaltningsorganisation har vi valt att arbeta decentraliserat och kundfokuserat. Detta innebär att vi i dagsläget finns i ett 20-tal städer i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det händer mycket på förvaltningsområdet, inte minst när det gäller att nyttja ny teknik. Castellums eget innovationslabb Next20 bidrar i detta arbete genom att utveckla lösningar som skapar effektiva processer och verktyg för såväl Castellums medarbetare som för våra kunder och för deras kunder/medarbetare.