Experter på logistik

Castellum är en av Nordens ledande aktörer inom logistik. Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager till mindre lägen för Last Mile. Kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen.

I takt med en starkt växande marknad för e-handel ökar behovet av logistik och lagerlokaler på strategiska lägen. Tillväxten inom detta och andra segment gör att tillgången till moderna och hållbara logistikfastigheter är avgörande för att nå verksamhetens mål och att kunna växa långsiktigt.

Castellums är med sin 800 000 miljoner kvadratmeter logistikyta redan idag en av Nordens största aktörer i branschen, och planerar att bygga ytterligare 800 000 kvadratmeter på strategiska orter de kommande tio åren. Med ett omfattande och relevant bestånd och med en tydlig agenda för nordisk tillväxt inom logistiksegmentet är Castellum en partner för framtiden.

Vi investerar drygt 10 mdkr i nyutveckling av lager/logistik de kommande åren i de mest attraktiva lägena; Säve i Göteborg, Brunna 30 min från Stockholm och i strategiska logistiklägen i södra Sverige och övriga Norden.