Göteborg

Göteborg har under de senaste 13 åren rankats högst bland logistikorter i Sverige. Skälen till detta är Nordens viktigaste hamn, goda vägförbindelser, flygfraktterminal där man når 70% av Skandinaviens befolkning inom en radie om 500 km. Befolkningen i Storgöteborg uppgår till ca 1 miljon invånare. Under åren 2013-2018 tillfördes ca 419 000 kvm logistikyta vilket gör regionen till den största avseende tillväxt. Göteborgsregionen är under utveckling, där investeringsvolymen fram till 2035 bedöms uppgå till cirka 1 000 miljarder kronor.

Vårt utbud

I dagsläget har Castellum 68 lager- och logistikfastigheter i denna region med en yta om totalt 586 000 kvm. Fastigheterna är belägna i såväl strategiska logistiklägen som Arendal och Hisings Backa samt i citynära lägen som Högsbo/Sisjön och Ringön.

Efter förvärvet av Säve flygplats förfogar Castellum dessutom över 1 500 000 kvm logistikmark för expansion, och utöver denna yta finns ytterligare byggrätter i Göteborgo ch kranskommuner.

Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager till mindre lägen för Last Mile. Kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen för att erbjuda marknaden en hög servicegrad.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som hjälper ert företag att expandera!

Sahlin, Hans

Chef Logistik Sahlin, Hans