Transaktion

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Castellum utvecklar kontinuerligt fastighetsbeståndet för att stärka sin position som den ledande aktören i nordiska tillväxtstäder.

Pressmeddelanden
  • Castellum rekryterar Investeringsdirektör från NCC

  • Castellum säljer hela sitt bestånd i Sundsvall och förvärvar sex fastigheter i Linköping

  • Castellums Bokslutskommuniké 2018 presenteras 23 januari 2019 - inbjudan till telefonkonferens