Transaktion

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Castellum utvecklar kontinuerligt fastighetsbeståndet för att stärka sin position som den ledande aktören i nordiska tillväxtstäder.

Pressmeddelanden
  • Castellum fortsatt branschledare i Dow Jones globala hållbarhetsindex

  • Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2020

  • Toppranking för Castellums hållbarhetsarbete