Transaktion

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Castellum utvecklar kontinuerligt fastighetsbeståndet för att stärka sin position som den ledande aktören i nordiska tillväxtstäder.

Pressmeddelanden
  • Castellum hjälper SCB effektivisera användningen av mötesrum med hjälp av AI

  • Castellums delårsrapport januari-september 2019: 7% ökning av förvaltningsresultatet

  • Castellums delårsrapport januari-september 2019 presenteras 18 oktober 2019 - inbjudan till telefonkonferens