Transaktion

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Castellum utvecklar kontinuerligt fastighetsbeståndet för att stärka sin position som den ledande aktören i nordiska tillväxtstäder.

Pressmeddelanden
  • Castellums halvårsrapport januari-juni 2019: Fortsatt stark hyrestillväxt bidrar till 9% ökning av förvaltningsresultatet

  • Castellums halvårsrapport januari-juni 2019 presenteras 12 juli 2019 - inbjudan till telefonkonferens

  • Castellum ansluter sig till europeisk expertgrupp kring hållbarhet och innovation