Work for tomorrow

Välkommen till Castellums blogg. Här växer artiklar om morgondagens innovativa arbetsplatser fram.

Work for Tomorrow är en blogg om fastighetsbranschen och framtiden. Här hittar du artiklar och filmer om hur vi på Castellum arbetar för att möta de behov som ställs på oss som fastighetsbolag idag och imorgon. Eller snarare hur vi sätter fokus på det som händer på insidan när vi skapar morgondagens innovativa arbetsplatser snarare än på utsidan.