Biodling på jobbet

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens arbete. Som när växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar i naturen. Castellum jobbar aktivt med ekosystemtjänster tillsammans med våra hyresgäster.