Eminenta lösningar för välmående i Nordens första WELL-fastighet

Eminent är anpassat för dagens företagande med alla de olika krav det ställer på lokaler, teknik och service. Det betyder att det internationella storföretaget med många anställda har lika lätt att få sina behov tillfredställda som den mobila ensamföretagaren.

Med bubbel, körsång i trappan, hälsoshots, konstinstallationer och en massa glada gäster blev Eminent-huset invigt. Med Eminent i expansiva Hyllie mellan Malmö city och Öresundsbron tar Castellum ett nytt stort steg mot bättre, effektivare och trivsammare arbetsplatser med Nordens första Well-certifierade kontorsbyggnad. Well-standarden utgår från sju koncept som påverkar hälsan: luft, vatten, ljus, komfort, kost, motion och välbefinnande.