Vad tycker du om att ha tillgång till ett utomhuskontor?