Nyheter & press

Pressmeddelanden
  • Castellums halvårsrapport januari-juni 2019: Fortsatt stark hyrestillväxt bidrar till 9% ökning av förvaltningsresultatet

  • Castellums halvårsrapport januari-juni 2019 presenteras 12 juli 2019 - inbjudan till telefonkonferens

  • Castellum ansluter sig till europeisk expertgrupp kring hållbarhet och innovation

  • Castellum erhåller höjd kreditrating från Moody's

Presskontakt

Ulrika Hultgren
Tf Presschef
+46 73 856 73 16
ulrika.hultgren@castellum.se

Tf Kommunikationsdirektör

Helga Baagøe
Tf Kommunikationsdirektör
+46 73 232 66 51
helga.baagoe@castellum.se