Nytt incitamentsprogram för Castellum

Göteborg den 24 juni 1997

Castellum AB inför ett incitamentsprogram för företagsledningen i Castellum AB samt för de verkställande direktörerna i dotterbolagen, sammanlagt 10 personer. Incitamentsprogrammet ersätter tidigare gällande bonusprogram.

Incitamentsprogrammet baserar sig på kursutvecklingen för Castellum-aktien under den kommande tvåårsperioden. Överstiger kursökningen viss nivå erhåller berörda befattningshavare bonus i form av kontantbelopp. Eventuell utfallande bonus utbetalas som lön.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelseordförande i Castellum AB, tel 08-614 65 01.