Castellums vinst första halvåret 105 miljoner

Göteborg den 20 augusti 1997
Castellums vinst första halvåret 105 miljoner
- Resultatet efter skatt för första halvåret 1997 uppgår till 105 Mkr
- Halvårsresultatet motsvarar en vinst per aktie om 2,09 kronor
- Driftsnettot exklusive kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgår för perioden till 326 Mkr, vilket ger en direktavkastning på 8,2 procent räknat på helårsbasis
- Hyresintäkterna för första halvåret uppgår till 557 Mkr och den ekonomiskauthyrningsgraden är 88 procent

De omfattande förändringar av Castellums fastighetsbestånd och finansiering som genomförts omöjliggör relevanta jämförelser mellan utfallet för första halvåren 1996 och 1997. Förändringarna är bland annat att fastigheter sålts för ca 2 200 Mkr och förvärvats för 900 Mkr, samt att finansieringen har omförhandlats.
Under första halvåret har nio fastigheter sålts för sammanlagt 101 Mkr. Realisationsvinsten för dessa avyttringar uppgår till 26 Mkr.

- Första halvårets resultat bekräftar att Castellum är ett robust svenskt fastighetsbolag och att de strukturåtgärder som har vidtagits har haft avsedd effekt, konstaterar Castellums VD, Thomas Alexandersson.

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 1997

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör i Castellum AB, tel 031-60 74 00