Castellums vinst 213 miljoner efter tre kvartal

Göteborg den 23 oktober 1997

Castellums vinst 213 miljoner efter tre kvartal

- Resultatet efter skatt för perioden januari-september 1997 uppgår till 213 Mkr.
- Periodens resultat motsvarar en vinst per aktie om 4,25 kronor.
- Driftsöverskottet exklusive kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgår för perioden till 519 Mkr, vilket ger en direktavkastning på 8,6 procent räknat på helårsbasis.
- Hyresintäkterna för perioden uppgår till 840 Mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden är 88 procent.

De omfattande förändringar av Castellums fastighetsbestånd och finansiering som genomfördes under fjolåret omöjliggör relevanta jämförelser mellan utfallet för januariseptember
1996 och 1997. Förändringarna innebär bland annat att fastigheter sålts för 2 200 Mkr och förvärvats för 900 Mkr, samt att finansieringen har omförhandlats.

Under januari-september 1997 har 25 fastigheter sålts för sammanlagt 305 Mkr. Realisationsvinsten för dessa avyttringar uppgår till 53 Mkr. Fem fastigheter med utvecklingspotential har förvärvats för sammanlagt 130 Mkr.

- Utfallet till och med september när det gäller våra kassaflöden och resultat är helt enligt våra planer, säger Castellums VD, Thomas Alexandersson.

Bilaga: Delårsrapport januari - september 1997

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00.