Castellum köper fastigheter för 572 Mkr

Göteborg den 26 november 1997

Det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum köper i fem separata affärer, genom sina helägda lokala dotterbolag, 42 fastigheter för sammanlagt 572 Mkr. Samtidigt säljer Castellum i en affär 10 fastigheter för 37 Mkr.

Genom sitt lokala dotterbolag i västra Småland, Fastighets AB Corallen, förvärvar Castellum från Diligentia, 36 fastigheter för 302 Mkr. Fastigheterna, som i huvudsak är kommersiella och belägna i Värnamo och Jönköping, har en total yta om ca 112 000 kvm, varav ca 24 000 kvm är vakanta. Förvärvet innebär en kraftig förstärkning av bolagets position på de prioriterade marknaderna i västra Småland.

Fastighets AB Brostaden, förvärvar i två separata affärer tre kontorsfastigheter i Bromma om sammanlagt drygt 30 000 kvm, varav ca 8 800 kvm är vakanta, samt en butiks- och lagerfastighet i Sollentuna om ca 10 000 kvm. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 207 Mkr.

I Ringöns industriområde i Göteborg köper Eklandia Fastighets AB en kontors- och lagerfastighet om 5 500 kvm för 44 Mkr. Fastigheten som är fullt uthyrd innehåller en byggrätt om 4 000 kvm.

Fastighets AB Briggen förvärvar en lager- och kontorsfastighet om ca 4 000 kvm i stadsdelen Fosie i Malmö för 19 Mkr. Fastigheten som vid förvärvet var outhyrd har nu hyrts ut i sin helhet.

Fastighetsförvärven ger omedelbart positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar.

I Nässjö säljer Fastighets AB Corallen 10 bostadsfastigheter med total yta om ca 9 000 kvm för sammanlagt 37 Mkr, vilket innebär en reavinst om 3 Mkr. Genom affären avvecklar Castellum helt sin verksamhet i Nässjö.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomidirektör i Castellum AB, tel 031-60 74 00 Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 031-60 74 00