Castellum säljer sitt bostadsbestånd i Malmö

Göteborg den 2 januari 1998

Det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum säljer samtliga sina bostadsfastigheter i Malmö för totalt 281 Mkr, vilket innebär en realisationsvinst om 45 Mkr. I Gamlestaden i Göteborg har avyttrats fem bostadsfastigheter för totalt 28 Mkr med en realisationsvinst om ca 4 Mkr. Dessutom har Castellum förvärvat två kommersiella fastigheter i Uppsala och Enköping samt två lager- och industrifastigheter i Sigtuna kommun för sammanlagt 52 Mkr.

Genom sitt lokala fastighetsbolag i Skåne, Fastighets AB Briggen, säljer Castellum, med tillträde den 1 april 1998, bolagets samtliga 28 bostadsfastigheter i Malmö med sammanlagt 585 bostadslägenheter och 47 000 kvm yta till det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighetsaktiebolag. Försäljningspriset uppgår till 281 Mkr, vilket innebär en reavinst om ca 45 Mkr. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Gamla staden, Kirseberg, Möllevången, Rörsjöstaden och Sofielund.

Eklandia Fastighets AB i Göteborg sålde under december 1997, i stadsdelen Gamlestaden, fem äldre bostadsfastigheter med en sammanlagd yta om 4 800 kvm för totalt 28 Mkr. Affären gav en realisationsvinst om ca 4 Mkr.

Aspholmen Fastigheter AB i Örebro förvärvar för 33 Mkr en kommersiell fastighet om drygt 9 300 kvm i Fyrislunds arbetsområde i södra Uppsala, där bolaget tidigare äger flera fastigheter. Vidare köper bolaget i en affär, dels en kontors- och butiksfastighet om ca 2 800 kvm i centrala Enköping, dels två lager- och industrifastigheter om totalt ca 2 700 kvm i Märsta inom Sigtuna kommun för en sammanlagd köpesumma om 19 Mkr. Förvärven, som genomfördes i december 1997, förstärker bolagets ställning på de aktuella marknaderna och tillför beståndet ytterligare utvecklingspotential. Den ekonomiska uthyrningsgraden i fastigheterna uppgår till i genomsnitt 85 %. Samtliga förvärv ger redan första året positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomidirektör i Castellum AB, tel 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 0705-92 06 70